• برگزاری کلاس حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث،خودمراقبتی در سلامت روان و پیشگیری از خودکشی
  برگزاری کلاس حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث،خودمراقبتی در سلامت روان و پیشگیری از خودکشی ،ویژه بهورزان و کارشناسان مراکز شهری و روستایی با حضور روانپزشک ،خانم دکتر پدرام در سالن اجتماعات بهورز ی شبکه بهداشت و درمان میناب.

 • برگزاری کلاس توجیهی با موضوع عوارض بارداری و پس از زایمان بیماری سیکل سل و اهمیت مراقبتهای دوران بارداری
  برگزاری کلاس توجیهی با موضوع عوارض بارداری و پس از زایمان بیماری سیکل سل و اهمیت مراقبتهای دوران بارداری توسط خانم دکتر رزم پور متخصص داخلی و دکتر پاینده متخصص رادیولوژی با حضور دکتر حسینی مدیریت شبکه بهداشت و درمان میناب و مهندس مدنی معاون بهداشتی شبکه جهت ماما و پزشکان مراکز شهری و روستایی در سالن اجتماعات بهورزی میناب

 • گرامیداشت روز پزشک و تجلیل از پزشکان
  گرامیداشت روز پزشک و تجلیل از پزشکان با حضور مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و حاج آقای معتمدی فر امام جمعه محترم شهرستان میناب و دکتر حسینی رئیس شبکه بهداشت و درمان میناب در هفته دولت.

 • افتتاحیه پروژه واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت کرگان،میناب
  افتتاحیه پروژه واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت کرگان،میناب بامتراژ ۲۰مترمربع واعتباری بالغ بر ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 • افتتاحیه واحد زیست پزشک مرکز خدمات جامع سلامت بندزرک
  افتتاحیه واحد زیست پزشک مرکز خدمات جامع سلامت بندزرک با متراژ ۵۰مترمربع و اعتباری بالغ بر ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 • بازدید مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و حاج آقای بارانی امام جمعه محترم توکهور-هشتبندی و روسای دستگاههای اجرایی از پروژه بستر درمان بخش توکهور-هشتبندی درهفته دولت.
  بازدید مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و حاج آقای بارانی امام جمعه محترم توکهور-هشتبندی و روسای دستگاههای اجرایی از پروژه بستر درمان بخش توکهور-هشتبندی درهفته دولت.

 • افتتاحیه پروژه عظیم مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء دهو،شهرستان میناب
  افتتاحیه پروژه عظیم مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء دهو،شهرستان میناب با حضور مهندس اکرمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان ،دکتر داوودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و خیرحوزه سلامت حاج علی حاج اسماعیلی ودیگر روسای دستگاههای اجرایی در هفته دولت.

 • بازدید مهندس اکرمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان
  بازدید مهندس اکرمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و دکتر داوودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب از بخشهای مختلف مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء دهو،شهرستان میناب در حاشیه افتتاح این مرکز خدمات جامع سلامت در هفته دولت.

 • افتتاحیه پروژه مرکز اورژانس جاده ای دهو،میناب
  افتتاحیه پروژه مرکز اورژانس جاده ای دهو،میناب با حضور مهندس اکرمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان،دکتر داوودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و خیرین حوزه سلامت آقایان حاج علی اسماعیلی و حاج حسین زاهدی ودیگر روسای دستگاههای اجرایی به متراژ ۱۰۰مترمربع واعتباری بالغ بر ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هفته دولت.

 • افتتاحیه پروژه واحد زیست سرایداری مرکز خدمات جامع سلامت کرگان
  افتتاحیه پروژه واحد زیست سرایداری مرکز خدمات جامع سلامت کرگان،میناب بامتراژ ۷۶مترمربع واعتباری بر۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال باحضور مهندس احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب و حاج آقای معتمدی فر امام جمعه محترم شهرستان میناب و دیگرروسای دستگاههای اجرایی در هفته دولت.

سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

میناب - میدان ولایت بلوار 17 شهریور شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب

 تلفن تماس: 07642224051

Copyright © 1998-2017 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved